Телефони за услуги и сигнали

Полезни телефони във връзка с разпространението на коронавирус COVID-19.